Tarifas

Fondo de paxina
TARIFA APLICABLE ÁS EMPRESAS
Facturación empresa
Dende
Ata
Tarifa Proposta (anual)
0 €
100.000 €
300 €
100.000 €
250.000 €
450 €
250.000 €
500.000 €
600 €
500.000 €
1.000.000 €
800 €
1.000.000 €
2.500.000 €
1.200 €
2.500.000 €
5.000.000 €
1.500 €
5.000.000 €
10.000.000 €
2.000 €
10.000.000 €
20.000.000 €
3.000 €
20.000.000 €
40.000.000 €
4.500 €
40.000.000 €
80.000.000 €
5.750 €
80.000.000 €
100.000.000 €
7.250 €
>100.000.000 €
 
10.000 €
TARIFA APLICABLE AOS CONSELLOS REGULADORES/ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS
Facturación empresa
Dende
Ata
Tarifa Proposta (anual)
0 €
250.000 €
250 €
250.000 €
500.000 €
300 €
500.000 €
1.000.000 €
400 €
1.000.000 €
2.500.000 €
500 €
2.500.000 €
5.000.000 €
600 €
5.000.000 €
10.000.000 €
800 €
>100.000.000 €
 
1.200 €

Os gastos de APERTURA E XESTIÓN DE EXPEDIENTE son de 100 € + IVE, que se descontarán da tarifa anual sempre e cando a empresa solicitante obteña a licenza de uso da marca de garantía.

instagram facebook twitter youtube