Inicio / Galicia Quality / Buyer Profile / State of procedures
27/12/2017

Procedemento negociado sen publicidade para a contratación do servizo consistente na realización de traballos de auditoría financeira e de auditoría de contas anuais para os anos 2017, 2018, 2019 de Galicia Calidade, S.A.U.

Publication date: 27/12/2017

URL of the publication: Ver web

Amount:

Awarded:

Data de adxudicación: 27/12/2017

Importe da adxudicación: 10.708,50 euros , i.v.e. incluído.

Adxudicatario: AT CONSULTORES & AUDITORES, S.L.

Networks

Multimedia