Inicio / Galicia Quality / Buyer Profile / State of procedures
29/07/2008

Prego de condici贸ns xerais que rexer谩n na adxudicaci贸n polo procedemento aberto, mediante concurso, dun contrato para a elaboraci贸n e contrataci贸n dun plan de medios para a campa帽a de promoci贸n da marca 鈥淕alicia Calidade鈥 no 2008

Publication date: 29/07/2008

URL of the publication: Ver web

Amount: 499.960 ? (CON IVE)

Start date: 19/07/2008

End date: 16/02/2015

Submission date

Galicia Calidade S.A.
脕rea Central Local 33 P-Q 1潞 Andar
CP: 15707
Santiago de Compostela (A Coru帽a)

Tender opening date:15-09-2008 谩s 12.00 horas

Awarded:

Adxudicaci贸n Provisional:
Adxudicaci贸n Provisional:
a)Data: 30 de setembro do 2.008.
b)Adxudicatario provisional: GRUPO B.A.P.& CONDE,S.A.
c)Importe da adxudicaci贸n: 499.960,00? (i.v.e. inclu铆do)
Adxudicaci贸n Definitiva:
a)Data: 20 de outubro do 2.008.
b)Adxudicatario definitivo: GRUPO B.A.P.&CONDE,S.A.
c)Importe da adxudicaci贸n: 499.960,00?(i.v.e. inclu铆do)

Networks

Multimedia