Inicio / Galicia Quality / Buyer Profile / State of procedures
01/08/2008

Procedemento negociado das obras de reforma e acondicionamento dun local para a sociedade Galicia Calidade S.A.

Publication date: 01/08/2008

URL of the publication: Ver web

Amount: 333.190,33 Euros

Start date: 01/08/2008

End date: 11/08/2008

Awarded:

Adxudicación provisional:
a)Data:25 de agosto do 2.008
b)Contratista: José Otero Pacheco
c)Importe da adxudicación provisional: 322.450,00 ? (i.v.e.incluído)
Adxudicación definitiva:
a)Data: 16 de setembro do 2.008.

Networks

Multimedia