Inicio / Galicia Quality / Buyer Profile / State of procedures
15/12/2008

Prego de condicións que rexerán na adxudicación polo procedemento aberto, mediante concurso, dun contrato de consultoría e asistencia técnica á rede de Comercio Rural Galego no ano 2.009

Publication date: 15/12/2008

URL of the publication: Ver web

Amount: 458.780,00? (CON I.V.E.)

Start date: 16/02/2015

End date: 16/02/2015

Submission date

Galicia Calidade S.A.
Área Central Local 33 P-Q 1º Andar
CP: 15707
Santiago de Compostela (A Coruña)

Tender opening date:2009-09-02

Awarded:

Adxudicación provisional:
a)Data da resolución de adxudicación provisional: 10-02-2009
b)Adxudicatario provisional: Proxectos, Consultoría e Formación, S.L.
c)Importe de adxudicación: 389.963,00? (i.v.e. incluído)
Adxudicación

Networks

Multimedia