Inicio / Galicia Quality / Buyer Profile / State of procedures
29/05/2012

Prego de cláusulas e condicións que rexerán na contratación, polo procedemento negociado con publicidade no perfil do contratante para a adxudicación dun contrato de asistencia técnica para á marca comercio Galicia Calidade, no ano 2012.

Publication date: 29/05/2012

URL of the publication: Ver web

Amount: 95.000,00 SEN IVE

Start date: 29/06/2012

End date: 08/06/2012

Submission date

ANTES DAS 14:00 HORAS DO 08/06/2012

Tender opening date:2012-07-02

Awarded:

DATA DA ADXUDICACIÓN: 12/07/2012.

EMPRESA ADXUDICATARIA: SERVIGUIDE CONSULTORÍA, S.L.

IMPORTE DA ADXUDICACIÓN: 112.100,00€(IVE E DEMAIS IMPOSTOS INCLUIDOS)

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN:wwww.

Networks

Multimedia