Inicio / Galicia Quality / Buyer Profile / State of procedures
23/10/2012

Prego de cl谩usulas e condici贸ns que rexer谩n na contrataci贸n, polo procedemento negociado con publicidade no perfil do contratante para a adxudicaci贸n dun contrato de elaboraci贸n dun plan de promoci贸n da marca Galicia Calidade nas cadeas de distribuci贸n alimentarias de Galicia

Publication date: 23/10/2012

URL of the publication: Ver web

Amount: 99.000 euros sen ive

Start date: 24/10/2012

End date: 02/11/2012

Submission date

Os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento presentar谩n o sobre A coa solicitude de participaci贸n neste procedemento acompa帽谩ndoo dos documetnos relacionados no apartado 8.2 dos pregos.

O sobre entregar

Tender opening date:2012-11-12

Awarded:

Data de adxudicaci贸n: 16/11/2012

Empresa adxudicataria: REILO REGALOS, S.L.

Importe de adxudicaci贸n: 108.476,50鈧 IVE INCLUIDO.

Networks

Multimedia