Inicio / Galicia Calidade / Perfil del Contratante / Estado de los procedimientos
29/07/2008

Prego de condicións xerais que rexerán na adxudicación polo procedemento aberto, mediante concurso, dun contrato para a elaboración e contratación dun plan de medios para a campaña de promoción da marca “Galicia Calidade” no 2008

Publicado el: 29/07/2008

Url de publicación: Ver web

Importe: 499.960 ? (CON IVE)

Fecha de inicio: 19/07/2008

Fecha de fin: 16/02/2015

Presentación

Galicia Calidade S.A.
Área Central Local 33 P-Q 1º Andar
CP: 15707
Santiago de Compostela (A Coruña)

Fecha apertura de plicas:15-09-2008 ás 12.00 horas

Adjudicado:

Adxudicación Provisional:
Adxudicación Provisional:
a)Data: 30 de setembro do 2.008.
b)Adxudicatario provisional: GRUPO B.A.P.& CONDE,S.A.
c)Importe da adxudicación: 499.960,00? (i.v.e. incluído)
Adxudicación Definitiva:
a)Data: 20 de outubro do 2.008.
b)Adxudicatario definitivo: GRUPO B.A.P.&CONDE,S.A.
c)Importe da adxudicación: 499.960,00?(i.v.e. incluído)

Redes sociales

Multimedia