Inicio / Galicia Calidade / Perfil del Contratante / Estado de los procedimientos
15/12/2008

Prego de condicións que rexerán na adxudicación polo procedemento aberto, mediante concurso, dun contrato de consultoría e asistencia técnica á rede de Comercio Rural Galego no ano 2.009

Publicado el: 15/12/2008

Url de publicación: Ver web

Importe: 458.780,00? (CON I.V.E.)

Fecha de inicio: 16/02/2015

Fecha de fin: 16/02/2015

Presentación

Galicia Calidade S.A.
Área Central Local 33 P-Q 1º Andar
CP: 15707
Santiago de Compostela (A Coruña)

Fecha apertura de plicas:2009-09-02

Adjudicado:

Adxudicación provisional:
a)Data da resolución de adxudicación provisional: 10-02-2009
b)Adxudicatario provisional: Proxectos, Consultoría e Formación, S.L.
c)Importe de adxudicación: 389.963,00? (i.v.e. incluído)
Adxudicación

Redes sociales

Multimedia