Inicio / Galicia Calidade / Perfil del Contratante / Estado de los procedimientos
22/01/2009

Prego de condicións que rexerán na contratación, polo procedemento negociado con publicidade, do deseño, construción, montaxe, e posterior desmontaxe, posta en funcionamento, mantemento, seguros e transporte dun stand multiproduto de Galicia Calidade S.A. para a Feira Fórum Gastronómic Griona 09

Publicado el: 22/01/2009

Url de publicación: Ver web

Importe: 69.600 (IVE INCLUÍDO)

Fecha de inicio: 22/01/2009

Fecha de fin: 02/02/2009

Adjudicado:

Adxudicación provisional:
a) Data: 9 de febreiro do 2009.
b) Contratista: Subministros Profesionais Laborgal, S.L.
c)Importe de adxudicación provisional: 67.280?(i.v.e. incluído)
Adxudicación definitiva:
a)Data:13 de f

Redes sociales

Multimedia