Inicio / Galicia Calidade / Perfil del Contratante / Estado de los procedimientos
06/07/2010

Prego de condicións xerais que rexerán na adxudicación polo procedemento aberto, mediante concurso, dun contrato harmonizado para a elaboración e contratación dun plan de medios para a campaña de promoción da marca Galicia Calidade no ano 2010

Publicado el: 06/07/2010

Url de publicación: Ver web

Importe: 500.000,00€(I.V.E. engadido)

Fecha de inicio:

Fecha de fin: 18/08/2019

Presentación

Na secretaría da Sociedade Galicia Calidade, S.A., Praza de Europa, Área Central, local 15-A, 2º andar, 15707-Santiago de Compostela, A Coruña.

Fecha apertura de plicas:o 28 /09/10 apertura do sobre C

Adjudicado:

Adxudicación provisional:
a)Data: 29/09/2010.
b)Adxudicatario provisional: Imaxe Intermedia, S.A.
c)Importe de adxudicación: 499.996,52€(I.V.E. incluido)
Adxudicación definitiva:
a) Data: 19/10/2010.
b)Adxudicatar

Redes sociales

Multimedia