Inicio / Galicia Calidade / Perfil del Contratante / Estado de los procedimientos
12/06/2012

Prego de claúsulas e condicións que rexerán na contratación, polo procedemento negociado con publicidade no perfil do contratante para a adxudicación dun contrato de elaboración dun plan de promoción da marca Galicia Calidade nas cadeas de distribución alimentaria

Publicado el: 12/06/2012

Url de publicación: Ver web

Importe: 95.000,00€ SEN IVE

Fecha de inicio: 12/06/2012

Fecha de fin: 22/06/2012

Presentación

-ANTES DAS 10:00 HORAS DO 22 DE XUÑO DE 2012

Fecha apertura de plicas:2012-07-05

Adjudicado:

DATA DE ADXUDICACIÓN: 10/07/2012

EMPRESA ADXUDICATARIA: GRUPO BAP&CONDE, S.A.

IMPORTE DA ADXUDICACIÓN: 105.529,00€ (IVE E DEMAIS IMPOSTOS INCLUIDOS)

PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN DE ADXUDICACI&Oa

Redes sociales

Multimedia