Inicio / Certificacións de orixe

Agricultura Ecolóxica de Galicia

A agricultura ecolóxica é un sistema de produción de alimentos baseado no respecto do medio, do benestar animal e do mantemento e mellora da fertilidade do solo. Nela empréganse prácticas agrícolas que evitan ou exclúen a case totalidade de produtos químicos de síntese, como fertilizantes, produtos fitosanitarios, etc.

Para manter a produción, recórrese a outras técnicas como a rotación e a asociación de cultivos, a utilización de abonos verdes, o control biolóxico de pragas e o aumento da biodiversidade mediante o establecemento de sebes e o mantemento da vexetación dentro das parcelas.

Esta denominación ampara a totalidade da produción primaria, así como a elaboración e a transformación dos alimentos, polo que as presentacións posibles son todas as que habitualmente se dan para calquera produto alimentario.

O Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) exerce o control en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Esta denominación protexe todas as producións agrícolas vexetais e animais non transformadas, os produtos agrícolas vexetais e animais transformados destinados á alimentación humana e os alimentos, pensos compostos e materias primas para a alimentación animal.

Os produtos procedentes da agricultura ecolóxica posúen a máxima calidade nutritiva, sanitaria e organoléptica, ademais de manteren as súas propiedades alimenticias e de madurez durante máis tempo.

Datos técnicos (2014)
  • Produtores: 525
  • Elaboradores: 108
  • Superficie inscrita: 15.670 hectáreas
  • Valor económico: 31,22 millóns de euros

Redes sociais

Multimedia