Inicio / Galicia Calidade / Quen somos / Consello de Administración

Consello de Administración

PRESIDENTE
Don Manuel Heredia Pérez.

VOGAIS
Don José Luis Cabarcos Corral.
Don Augusto Álvarez-Borrás Massó.
Don Manuel Vidal Martín. 
Dona Marta Villaverde Acuña.
Dona Silvia Valdés Díaz de Freijo. 

SECRETARIO 
Don José María Pita Ponte.

Redes sociais

Multimedia