Inicio / Galicia Calidade / Quen somos / Lei de transparencia

Lei de transparencia

Galicia Calidade, como empresa pública, está sujeta a Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia y de boas prácticas na Administración pública gallega , co obxectivo de facer efectivo o dereito dos cidadáns e da sociedade civil a coñecer a súa actividade e de favorecer o controlar la legalidad.

Deste xeito, debe garantizar una transparencia, una eficacia y una eficiencia na súa organización e na súa xestión; además de proporcionar e difundir información constante, veraz, obxectiva y clara sobre como súas actuaciones.

Os cidadáns podrían coñecer as actividades de Galicia Calidade, como establece a lei, nas siguientes ligazones:

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno

Lei 19/2013, do 9 de diciembre, de transparencia, acceso a información pública y bogoberno

Redes sociais

Multimedia