Inicio / NOVAS / Notas de prensa / PREGO DE CONDICIONS TECNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERAN O CONCURSO POR PROCEDEMENTO ABERTO PARA A REALIZACION DUN ESTUDO E ANALISE DO POSICIONAMENTO E PERCEPCION DA MARCA GALICIA CALIDADE
14/03/2007.

PREGO DE CONDICIONS TECNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERAN O CONCURSO POR PROCEDEMENTO ABERTO PARA A REALIZACION DUN ESTUDO E ANALISE DO POSICIONAMENTO E PERCEPCION DA MARCA GALICIA CALIDADE

Redes sociais

Multimedia