Inicio / Galicia Calidade / Perfil do Contrante / Estado dos procedementos
09/07/2014

Prego de condicións que rexerán na contratación documentalmente simplificada, polo procedemento negociado con publicidade no perfil do contratante para a adxudicación dun contrato de servizo de desenvolvemento dun plan de promoción da marca de garantía Galicia Calidade, con Showcookings e Master Clases en Trailer, por distintos puntos de Galicia.

Publicado o: 09/07/2014

URL de publicación: Ver web

Importe: 94.380,00€ ( IVE INCLUIDO)

Data de inicio: 09/07/2014

Data de fin: 18/07/2014

Adxudicado:

 

DATA DE ADXUDICACIÓN: 5/08/2014

EMPRESA ADXUDICATARIA: SILMAN 97, S.L.

IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 94.380,00€ IVE INCLUÍDO.

RESOLUCION ADXUDICACION.pdf

Redes sociais

Multimedia