Inicio / Galicia Calidade / Perfil do Contrante / Estado dos procedementos
22/04/2010

Prego de condicións que rexerán na adxudicación polo procedemento aberto, mediante concurso, dun contrato de consultoría e asistencia para a asistencia técnica á rede de Comercio Rural Galego no ano 2010

Publicado o: 22/04/2010

URL de publicación: Ver web

Importe: 232.000 (IVA ENGADIDO)

Data de inicio: 22/03/2010

Data de fin: 16/02/2015

Presentación

GALICIA CALIDADE, S.A.
ÁREA CENTRAL, PRAZA DE EUROPA, Nº15 a, 2º ANDAR
CP: 15707
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Data apertura de plicas:ÁS 12.00 HORAS DO 26 -04-2010, CAMBIO DE LUGAR DE APERTURA DE PLICAS, CELEBRARÁSE NA:CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA -Dirección Xeral de Comercio-Edificio Advo. San Caetano, s/n-bloque 5-3ª planta. CP: 15781-Santiago de Compostela-A Coruña

Adxudicado:

Adxudicación provisional:
a) Data: 3 de maio de 2010.
b) Adxudicatario provisional: Ingeniería & Calidad Galicia, S.L.
c) Importe de adxudicación: 191.400,00€( IVE incluído)
Adxudicación definitiva:
a) Data: 9 de agosto

Redes sociais

Multimedia