Inicio / Galicia Calidade / Perfil do Contrante / Estado dos procedementos
29/05/2012

Prego de cláusulas e condicións que rexerán na contratación, polo procedemento negociado con publicidade no perfil do contratante para a adxudicación dun contrato de asistencia técnica para á marca comercio Galicia Calidade, no ano 2012.

Publicado o: 29/05/2012

URL de publicación: Ver web

Importe: 95.000,00 SEN IVE

Data de inicio: 29/06/2012

Data de fin: 08/06/2012

Presentación

ANTES DAS 14:00 HORAS DO 08/06/2012

Data apertura de plicas:2012-07-02

Adxudicado:

DATA DA ADXUDICACIÓN: 12/07/2012.

EMPRESA ADXUDICATARIA: SERVIGUIDE CONSULTORÍA, S.L.

IMPORTE DA ADXUDICACIÓN: 112.100,00€(IVE E DEMAIS IMPOSTOS INCLUIDOS)

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN:wwww.

Redes sociais

Multimedia