Clitecma

Clitecma
Cabo da Vila, 6
Rianxo (A Coruña)
+34 981 866 023
+34 609 877 729
clictema@yahoo.es
Certificacións
Galicia Calidade
Outras certificacións

Instaladores autorizados:

  • Electricidade, fontanería e climatización
  • Enerxías renovables (xeotermia, solar e biomasa)
  • Chan radiante para calefacción e refrescamento
  • Bombas de calor aerotérmicas
  • Tenda de iluminación técnica (leds)
Produtos/Servizos
  • Instalacións de climatización xeotérmica de baixa entalpía realizadas por Clictema Instalaciones, S. L. «Calidad Acluxega»

instagram facebook twitter youtube