Inicio / Noticias / Notas de prensa / Prego de condicións técnicas e administrativas que rexerán o concurso por procedemento aberto para a realización dun estudo e analise do posicionamento e percepción da marca Galicia Calidade
14/03/2007.

Prego de condicións técnicas e administrativas que rexerán o concurso por procedemento aberto para a realización dun estudo e analise do posicionamento e percepción da marca Galicia Calidade