Inicio / Galicia Calidade / Perfil del Contratante / Estado de los procedimientos
27/12/2017

Procedemento negociado sen publicidade para a contratación do servizo consistente na realización de traballos de auditoría financeira e de auditoría de contas anuais para os anos 2017, 2018, 2019 de Galicia Calidade, S.A.U.

: 27/12/2017

: Ver web

:

:

Data de adxudicación: 27/12/2017

Importe da adxudicación: 10.708,50 euros , i.v.e. incluído.

Adxudicatario: AT CONSULTORES & AUDITORES, S.L.