Decretos de estrutura

Neste apartado recóllense as funcións de cada un dos departamentos da Xunta de Galicia, así como das súas entidades instrumentais que se atopan previstas nos decretos de estrutura así como nas súas normas reguladoras.

Neste apartado poderá atopar todos os decretos de estrutura vixentes:

Decretos xerais:

instagram facebook twitter youtube